Welke verzekeringen heb je nodig als zelfstandig ondernemer?

Welke verzekeringen heb je nodig als zelfstandig ondernemer

Als je start als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om na te denken over extra verzekeringen. Je gewone aansprakelijkheidsverzekering voldoet bijvoorbeeld niet als je aansprakelijk wordt gesteld door schade die je hebt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden als zelfstandige. En dat geldt voor meer zaken. Als je niet verzekerd bent en er gebeurt iets onverwachts, kan dat voor grote problemen zorgen.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

De regering wil dat alle zelfstandigen zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandige kun je immers geen beroep doen op de ziektewet of de arbeidsongeschiktheidswet als je tijdelijk of misschien wel voorgoed arbeidsongeschikt wordt en niet meer kunt werken. Het probleem van deze verplichte verzekering is dat veel ondernemers, met name zzp’ers, het niet zien zitten om deze af te sluiten vanwege de te hoge premie. Veel zelfstandigen geven aan deze niet op te kunnen brengen. Wellicht komt de regering nog met een bepaalde vorm van compensatie voor de premie voor deze AOV voor zelfstandigen.

De aansprakelijkheidsverzekering is erg belangrijk

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, kan het voor bepaalde beroepen raadzaam zijn om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt schade die je bijvoorbeeld bij een klant veroorzaakt als je daar aan het werk bent. Als je aan het schilderen bent en je stoot een dure lamp stuk, dan is het toch wel prettig als je verzekerd bent voor het vergoeden van de kosten. Datzelfde geldt als er tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een woning onvoorzien schade ontstaat omdat je een fout maakt bij het werk.

Pensioen opbouwen als zelfstandige

Wil je later van een pensioen kunnen genieten dan zal je je hier als zelfstandige zelf voor moeten verzekeren. Je kunt immers geen gebruik maken van een collectieve verzekering die voor veel mensen in loondienst geldt. Als je als zelfstandige personeel in dienst hebt kun je ook voor hen een pensioenverzekering afsluiten. Hoewel de premie voor een degelijke verzekering vaak pittig is, kun je op deze manier wel zorgen voor een goed pensioen en hoef je niet tot je dood te blijven werken omdat je anders niet kunt rondkomen. Hoe eerder je start met een pensioenverzekering, hoe aantrekkelijker de premie.

Vergelijk verzekeringen voordat je deze afsluit

Net zoals bij particuliere verzekeringen kan er flink verschil zitten in de hoogte van de premie en ook in de dekking van verzekeringen voor zelfstandigen. Daarom is het aan te raden om verschillende verzekeringen te vergelijken voordat je besluit om een arbeidsongeschiktheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan je een flinke besparing op de premie opleveren. Let vooral op risico’s die gedekt zijn maar die niet op jou of je werk van toepassing zijn. Daarvoor hoef je je dan immers ook niet te verzekeren.