Hoe komt de bouwsector uit de coronacrisis?

vhoe komt de bouwsector uit de coronacrisis

De bouwsector had het al niet makkelijk voordat corona in Europa de maatschappij flink ontwrichtte. Er liepen hoogoplopende discussies over de stikstof en Pfas problemen. Bouwprojecten werden uitgesteld of stilgelegd en of ze ooit alsnog konden worden voltooid was zeer onzeker. Hierdoor werd het probleem van het nijpend tekort aan woningen in Nederland alleen maar groter. Jaarlijks moeten minimaal 75.000 nieuwe huizen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, en dat aantal werd vóór de coronacrisis al niet gehaald.

Problemen verwacht vanaf 2021

Voor 2020 is er voor veel bouwers nog voldoende werk. Veel projecten die al waren gestart kunnen worden afgerond. Maar de verwachting is dat projectontwikkelaars terughoudend zullen zijn met het investeren in nieuwe projecten als er zoveel onzekerheden zijn. Wil dit niet uitdraaien op een enorme ontslaggolf van misschien wel 40.000 medewerkers in de bouw dan moeten er maatregelen worden genomen. Er zijn zeker mogelijkheden, mits alle betrokken partijen hieraan mee willen werken. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de overheid, zowel landelijk als regionaal en plaatselijk.

Alleen met goede maatregelen komt de bouwsector door de coronacrisis

Als vanwege corona veel mensen hun baan verliezen en daardoor de hypotheek van hun huis niet meer kunnen betalen, zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Deze mensen moeten wel ergens wonen, dus zal de vraag naar goedkopere woningen stijgen. De prijzen van koopwoningen willen desondanks nog niet van wijken weten, anno juni 2020 ligt de gemiddelde prijs voor een koopwoning al boven de 330.000 euro. Alleen als gemeenten, provincies en het Rijk goede afspraken maken over het realiseren van woningprojecten kan het tekort enigszins worden beperkt.

Herstel wordt verwacht vanaf 2022

Het ‘voordeel’ van de huidige economische crisis is dat deskundigen verwachten dat deze hevig maar kort zal zijn. Als de corona pandemie inderdaad in de loop van dit jaar of in de eerste maanden van volgend jaar kan worden bezworen zal de schade hopelijk meevallen. Dan zal 2021 een overgangsjaar van voorzichtig herstel kunnen zijn waarna het herstel zich vanaf 2022 hopelijk verder voortzet. Vanwege de verwachte groei van de Nederlandse bevolking – sommige berekeningen gaan uit van meer dan 22 miljoen Nederlanders in 2050 – moet er dringend actie worden ondernomen om al deze mensen te kunnen huisvesten. Het is daarbij wel belangrijk om huizen te bouwen waar behoefte aan is. Het groeiend aantal ouderen die langer zelfstandig blijven wonen vraagt bijvoorbeeld om meer seniorenwoningen met goede voorzieningen. Omdat mensen vaker thuis zullen werken wordt er gezocht naar huizen met een extra kamer die als werkkamer kan worden gebruikt. Dit soort factoren moeten zeker worden meegenomen bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Huizen bouwen waar geen behoefte aan is of die voor een grote groep onbetaalbaar zijn heeft immers geen zin.