Het verleggen van de BTW bij internationale handel

Het verleggen van de BTW bij internationale handel

Normaal gesproken breng je BTW in rekening bij een klant als je een dienst of product levert. Bij handel in en met het buitenland gaat dat anders. Als je een dienst levert naar het buitenland dan breng je de BTW in rekening zoals je dat ook bij een klant in Nederland zou doen. De BTW draag je af als je je maandelijkse of kwartaal aangifte doet, ook dit wijkt niet af van het zaken doen met Nederlandse klanten. Maar als je een dienst afneemt van een buitenlandse ondernemer of je koopt goederen in het buitenland dan wordt de BTW verlegd. Dit moet je apart aangeven als je je BTW aangifte invult.

Hoe werkt de verleggingsregeling voor de BTW?

Als je BTW verlegt naar een andere ondernemer dan bereken je over de verleende diensten of de geleverde producten geen BTW. Op de factuur wordt dan vermeld: BTW verlegd. Het BTW identificatienummer van de afnemer moet op de factuur worden vermeld, en ook de bedragen die normaal gesproken in rekening zouden zijn gebracht voor het hoge en / of het lage BTW tarief. Als een ondernemer de BTW naar jou verlegt werkt het dus precies andersom.

Hoe doe je aangifte over verlegde BTW?

Als je te maken hebt met verlegde BTW moet je dit apart aangeven op je aangifte BTW. Als er BTW naar jou is verlegd dan vul je dit in bij rubriek 2 als het om een binnenlandse transactie gaat en bij rubriek 4 als het gaat om een overeenkomst met een buitenlandse ondernemer. Heb je zelf BTW verlegd dan vul je dit bij rubriek 1 in als het om een factuur aan een Nederlandse ondernemer gaat en bij rubriek 3 als het om een buitenlandse onderneming gaat. Je kunt eventueel gebruik maken van de aanvullende informatie bij het invullen van de aangifte door op het vraagteken bij de desbetreffende rubriek te klikken.

Hoe ga je om met verlegde BTW bij de aangifte?

Naar jou verlegde BTW mag je aftrekken als het een factuur betreft die betrekking heeft op belaste bedrijfsactiviteiten. Omdat de BTW ook wordt vermeld in rubriek 2 of 4 vallen de bedragen tegen elkaar weg. Je betaalt dan per saldo geen BTW. Let wel op: Je moet vooraf wel uitzoeken of de ondernemer met wie je zaken doet in aanmerking komt voor het verleggen van de BTW. Als je ten onrechte de BTW verlegt kan dit tot gevolg hebben dat je van de Belastingdienst een naheffing krijgt over deze factuur. Als je ten onrechte een factuur met BTW hebt ontvangen of verstuurd, dan moet deze factuur worden behandeld als iedere andere factuur en moet de BTW dus gewoon worden afgedragen. Je kunt natuurlijk wel de fout herstellen of door een leverancier laten herstellen voordat je aangifte doet over het desbetreffende kwartaal. Dit herstel moet dan wel blijken uit de boekhouding, met andere woorden: de onjuiste factuur moet worden gecrediteerd.